Grunt epoksydowy EPU 020 NX 6,25kg

Grunt epoksydowy EPU 020 NX 6,25kg

Grunt epoksydowy EPU 020 NX to produkt, który jest stosowany jako warstwa gruntująca przez nałożeniem mikrocementu.

442,80

Opis produktu

EPU 020 NX to dwuskładnikowa ciekła żywica epoksydowa stosowana jako warstwa gruntująco-szczepna. Jest to średniolepka kompozycja polimerowa na bazie modyfikowanej żywicy epoksydowej oraz modyfikowanego utwardzacza fenolaminowego.

Właściwości:
  • produkt płynny
  • średnia lepkość
  • łatwość mieszania i aplikacji
  • doskonała zwilżalność i wnikanie w mineralne podłoża
  • bardzo niska emisja lotnych związków organicznych
  • dobra odporność chemiczna, termiczna i mechaniczna
  • można aplikować od +5°C do +30°C
Aplikacja:

Produkt EPU 020 NX może być nakładany przy użyciu metalowej lub gumowej rakli, wałka, bądź pędzli.

a) Przygotowanie podłoża
Powierzchnia musi być czysta i sucha. Należy usunąć wszystkie pozostałości napraw, kurz, mleczko cementowe smary, wosk i inne zanieczyszczenia. Wszystkie niedoskonałości powinny zostać usunięte tak żeby uzyskać płaszczyznę o oczekiwanym stopniu gładkości. Beton powinien być oczyszczony pozbawiony mleczka cementowego o otwartej powierzchni uzyskanej za pomocą śrutowania lub równoważnych środków mechanicznych (CSP – 3 do CSP – 4 zgodnie z wytycznymi ICRI). Zamieć i odkurz powierzchnie z pozostałych zabrudzeń i kurzu. Prawidłowe oczyszczenie pozwoli zapewnić trwałe połączenie pomiędzy podkładem i podłożem. Wytrzymałość na ściskanie podłoża betonowego powinna wynosić co najmniej 3500 psi (24 MPa) po 28 dniach i co najmniej 215 psi (1,5 MPa) przy naprężeniu w momencie aplikacji.
b) Przygotowanie i mieszanie
W przypadku pakowania zbiorczego, gdy nie miesza się pełnych jednostek, każdy składnik należy wstępnie wymieszać osobno. Wstępnie wymieszaj każdy składnik osobno. Opróżnij komponent B (utwardzacz) we właściwym stosunku mieszania do składnika A (żywica). Mieszaj połączone składniki przez co najmniej 3 minuty, przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła (ok. 300 – 400 obr./min.). Uważaj, aby podczas mieszania nie wprowadzać pęcherzyków powietrza. Upewnij się, że zawartość jest całkowicie wymieszana. Podczas mieszania należy zwrócić uwagę na zeskrobanie z boków i dna pojemnika zalegającego tam materiału. Ważne jest, aby pamiętać o ograniczonej żywotności mieszanki. Dlatego należy wymieszać tylko taką ilość materiału jaką jesteśmy w stanie przerobić w określonym czasie.
c) Aplikacja
Nakładać ok 300 - 500 g/m2. W przypadku potrzeby zrobienia zaprawy do napraw można dodać 5-6kg piasku kwarcowego na 1kg produktu.

Magazynowanie
020 NX może być przechowywany przez 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu w temperaturze od +5°C do +30°C. Należy nosić odzież ochronną (rękawice / okulary / odzież), aby nie dopuścić do kontaktu ze skórą i z oczami. Przechowywać pojemnik dokładnie zamknięty w suchym i chłodnym miejscu. Po użyciu dokładnie umyć skórę wodą z mydłem. Podczas użycia należy zapewnić odpowiednią wentylacje i używać masek ochronnych. Zanieczyszczoną odzież dokładnie wyprać przed kolejnym użyciem.

Czyszczenie
Zabrudzenia po nieutwardzonych składnikach i ich mieszaninie można czyścić przy pomocy rozpuszczalników typu Aceton, Octan Butylu, Ksylen. Utwardzone zanieczyszczenia można usuwać jedynie mechanicznie.

Czas przydatności do użycia przy 20°C - 30 minut +-5 minut
Czas utwardzania dotyk - 8h
Czas pełnego utwardzenia - 48h

Specyfikacja produktu

Wydajność300 - 500 g/m2
Pojemność:5kg+1,25kg

Polecane do tego produktu

Powiadomienie o dostępności: Grunt epoksydowy EPU 020 NX 6,25kg

komunikat komunikat komunikat komunikat komunikat komunikatkomunikatkomunikat komunikat

Dodaj swoją opinię